دانلود جزوه برنامه ریزی دستگاه های دولتی
دانلود جزوه برنامه ریزی دستگاه های دولتی چند صفحه به عنوان نمونه ، از جزوه مذکور در زیر آورده شده است : ...
قیمت :14,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود جزوه پاسخگویی و مسئولیت در مدیریت
دانلود جزوه پاسخگویی و مسئولیت در مدیریت . . فهرست : . مقدمه اهمیت وضرورت موضوع پاسخگویی تعاریف پاسخگویی بیان مفهوم پاسخگویی ...
قیمت :13,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود جزوه نظارت و کنترل در نظام اداری
دانلود جزوه نظارت و کنترل در نظام اداری . . فهرست مطالب : . . مقدمه مفاهيم ...
قیمت :8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1