با تشکر از اعتماد و خرید شما

دانلود جزوه قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی آن

دانلود جزوه قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی آن . . . فهرست جزوه : . - قانون دیوان محاسبات کشور – مصوب 1361/11/11. - قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور – مصوب 1362/4/16. - دستورالعمل تبصره ماده 3۹ قانون دیوان محاسبات کشور – مصوب 1387/10/9. - آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور. . نکته : به همراه جزوه مذکور ، قانون محاسبات عمومی در 140 ماده و همچنین یک جزوه در خصوص قانون محاسبات عمومي و قانون ديوان م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

جزوه مقررات مربوط به تخلفات اداری به همراه قانون رسیدگی به تخلفات اداری

جزوه مقررات مربوط به تخلفات اداری به همراه قانون رسیدگی به تخلفات اداری . . . . . جزوه مقررات مربوط به تخلفات اداری به همراه قانون رسیدگی به تخلفات اداری . . اهداف : . - اطلاع رساني مؤثر در زمينه مقررات راجع به تخلفات اداری - آشنا ساختن كارمندان با حقوق قانونی ايشان در جهت بسط حقوق شهروندی - افزايش حساسيت نسبت به انجام وظايف اداری و كاهش تخلفات اداری - ايجاد تعامل مفيد ميان كارمندان و هيات رسيدگی به تخلفات - افزايش كيفی خدمات اداری و سطح بهره وری در دانشگاه. . مبا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان
تعداد صفحه(1):